Prezydent Aleksander Kwaśniewski powołał Kazimierza Marcinkiewicza na prezesa Rady Ministrów oraz szefów resortów w jego rządzie. Gabinet liczy 17 ministrów.

prezes Rady Ministrów - Kazimierz Marcinkiewicz

minister spraw wewnętrznych i administracji - Ludwik Dorn

minister sprawiedliwości - Zbigniew Ziobro

minister Skarbu Państwa - Andrzej Mikosz

minister transportu i budownictwa - Jerzy Polaczek

minister rolnictwa i rozwoju wsi - Krzysztof Jurgiel

minister środowiska - Jan Szyszko

minister kultury i dziedzictwa narodowego - Kazimierz Michał Ujazdowski

minister pracy i polityki społecznej - Krzysztof Michałkiewicz

minister spraw zagranicznych, przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej - Stefan Meller

minister obrony narodowej - Radosław Sikorski

minister finansów - Teresa Lubińska

minister gospodarki - Piotr Woźniak

minister rozwoju regionalnego - Grażyna Gęsicka

minister zdrowia - Zbigniew Religa

minister edukacji i nauki - Michał Seweryński

minister sportu - Tomasz Lipiec

minister, członek Rady Ministrów - Zbigniew Wassermann.