Na jutrzejszym posiedzeniu senacka komisja ustawodawcza ma rozważyć przyjęcie projektu ustawy realizującej lipcowy wyrok TSUE ws. postępowań dyscyplinarnych sędziów. Jego podstawową regulacją jest zniesienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Poniżej publikujemy treść projektu, przygotowanego przez sen. Krzysztofa Kwiatkowskiego w porozumieniu m.in. z marszałkiem Senatu. 

Zapowiadając opartą na nim inicjatywę ustawodawczą Senatu Tomasz Grodzki przypominał dziś, że Komisja Europejska wyznaczyła Polsce do 16 sierpnia termin na przedstawienie działań, podjętych w celu zrealizowania wyroku. Marszałek dodał, też, że natychmiastowego podjęcia prac legislacyjnych w tej sprawie oczekuje Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego. Przygotowanie przez Senat projektu jest reakcją na te oczekiwania.

Likwidacja Izby Dyscyplinarnej

Najistotniejszym przepisem projektu jest natychmiastowe (ustawa miałaby wejść w życie następnego dnia po opublikowaniu) zniesienie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Kierowane do niej dotąd sprawy miałyby trafiać do Izby Karnej SN w wypadku spraw "immunitetowych" i dyscyplinarnych sędziów, do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w wypadku spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących sędziów Sądu Najwyższego, oraz do Izby Kontroli Nadzwyczajnej - w sprawach odwołań od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa.

Usunięcie sędziów Izby z SN

Zniesieniu Izby Dyscyplinarnej miałoby też wg projektu towarzyszyć wygaszenie stosunków służbowych jej członków. To jednak nie blokowałoby możliwości ponownego ich powołania do SN, w nowej procedurze prowadzonej przez pozbawioną już wykazywanych w stanowiskach TSUE wad Krajowej Rady Sądownictwa.

Zgodnie z art. 9 projektu mówi jednak, że "Orzeczenia wydane przez sądy, w składzie których uczestniczył sędzia Sądu Najwyższego orzekający w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, są nieważne".

Projekt wskazuje w uzasadnieniu, że "samo zniesienie Izby Dyscyplinarnej i włączenie jej członków do składów orzekających w ramach pozostałych izb Sądu Najwyższego nie wpłynie w żaden sposób na legalizację ich statusu".

Odwrócenie skutków "ustawy kagańcowej"

Przedłożony do rozpatrzenia przez komisję ustawodawczą projekt przywraca też pierwotne brzmienie przepisów, dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, uchylając przepisy, wprowadzone przez tzw. "ustawę kagańcową".

Pełną treść projektu zamieszczamy TUTAJ>>> 

TUTAJ z kolei znajdziesz uzasadnienie>>>>>

Opracowanie: