Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego wydał apel "w sprawie poszanowania ładu demokratycznego w Polsce". "Z najwyższym niepokojem obserwujemy narastającą w Polsce polaryzację i radykalizację postaw i działań politycznych oraz coraz bardziej pogłębiający się podział społeczeństwa" - napisano w przyjętej uchwale.

"Polska jest najwyższym dobrem, jakie posiadamy. Nasi przodkowie toczyli o nią wojny, oddawali za nią życie, cierpieli w więzieniach, szli na zesłanie bądź na wieloletnią tułaczkę. To jest skarb, którego nikomu nie wolno niszczyć" - napisano we wstępie uchwały pojętej przez Senat UJ.

W apelu podkreślono, że jest on skierowany do wszystkich stron sporu politycznego, do polityków wszystkich szczebli, do najwyższych władz RP i prezydenta.

"Apelujemy o przywrócenie w Polsce cywilizowanej debaty i wiary w wartość wymiany opinii, w której będzie respektowana wolność słowa i odpowiedzialność za słowo, a racjonalność argumentów weźmie górę nad argumentami siły; o stanowienie prawa w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne z poszanowaniem Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; o poszanowanie niezawisłości instytucji sądowych, które są gwarantem bezstronnej oceny i respektowania prawa" - napisano apelując "do wszystkich stron sporu politycznego".

Z kolei do polityków - jak zaznaczono - wszystkich szczebli zaapelowano "o wspieranie samorządności i organizowania się społeczeństwa obywatelskiego, bez którego demokracja jest pozbawiona należnego znaczenia i sensu".

Dalej w uchwale apel skierowano do "najwyższych władz Rzeczypospolitej Polskiej o rzetelne wypełnianie swej konstytucyjnej roli jako reprezentacji nie tylko własnych wyborców, ale wszystkich obywateli".

Na koniec zwrócono się do prezydenta "o przyjęcie roli mediatora odbudowującego ogólnonarodową wspólnotę".

"Wierzymy, że my, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, spadkobiercy wielowiekowej tradycji obywatelskiej, członkowie europejskiej wspólnoty XXI wieku, jesteśmy w stanie znaleźć rozwiązanie zaistniałej sytuacji w duchu solidarności i odpowiedzialności za Naród i Państwo zgodnie z dewizą Uniwersytetu Jagiellońskiego "Plus Ratio Quam Vis" (łac. więcej rozum niż siła)" - podkreślili uczeni.

(abs)