Sejm uchylił immunitet posłowi Armandowi Ryfińskiemu z koła Bezpieczeństwo i Gospodarka. Zawnioskował o to komendant Straży Miejskiej Warszawy. Ma to związek z wykroczeniem drogowym, jakiego miał się dopuścić poseł.

Za uchyleniem immunitetu Ryfińskiemu głosowało 346 posłów, przeciw było 39, wstrzymało się 46 posłów. 

W Polsce przyłapany na wykroczeniu drogowym parlamentarzysta nie może dobrowolnie zapłacić mandatu - wykluczają to zapisy ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Policja, Główny Inspektor Transportu Drogowego lub straż miejska, jeśli chce ukarać parlamentarzystę za wykroczenie drogowe, musi zwrócić się o zgodę do marszałka Sejmu lub Senatu. 

Jeśli poseł sam nie złoży oświadczenia o zgodzie na pociągnięcie do odpowiedzialności, wówczas sprawa trafia do komisji regulaminowej Sejmu, a następnie na posiedzenie plenarne i to wówczas Sejm decyduje o ewentualnym uchyleniu immunitetu parlamentarzyście. Jeśli złoży takie oświadczenie, komisja jedynie opiniuje jego formalną poprawność.