Niemiecki rząd nie będzie interweniował w sprawie niekorzystnego dla Polaków przelicznika w wypłatach odszkodowań dla byłych ofiary pracy niewolniczej w III Rzeszy. Wszelkie nadzieje rozwiał przebywający w Szczecinie kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder.

Po spotkaniu z Aleksandrem Kwaśniewskim, niemiecki przywódca oświadczył, że ustalenie przelicznika marek na złotówki leży w gestii obu fundacji: niemieckiej "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość" oraz polskiej "Polsko – Niemieckie Pojednanie". Schroeder jest przekonany, że obie instytucje dojdą do porozumienia w dyskusji, która powinna przebiegać w przyjaznej atmosferze: "Na pewno jest możliwość osiągnięcia porozumienia. Rząd niemiecki popiera takie działania, ale jest oczywiste, że nie leży to w jego gestii, by pośredniczyć w tego typu rozmowach, pomiędzy obu fundacjami" – stwierdził kanclerz Schroeder. W podobnym tonie wypowiadał się polski prezydent: "Można znaleźć rozwiązanie tego nieporozumienia, jakie miało miejsce, ale w bezpośredniej dyskusji między obu fundacjami - polską i niemiecką" - stwierdził prezydent. O spotkaniu Aleksandra Kwaśniewskiego z Gerhardem Schroederem, posłuchaj w relacji naszego szczecińskiego reportera Piotra Lichoty:

Pat w polsko-niemieckich rozmowach trwa od połowy czerwca. By zapłacić odszkodowania dla byłych robotników III Rzeszy, Niemcy wymienili wtedy miliard 300 milionów marek na złotówki po wyjątkowo niekorzystnym dla nas kursie. Zrobili to bez porozumienia z fundacją "Polsko-Niemieckie Pojednanie", a tym samym złamali umowę podpisaną przez obie fundacje. Zawinili też Polacy. Według ustaleń rządowej komisji, polska fundacja niestarannie i nieprofesjonalnie skonstruowała tekst umowy, a Niemcy po prostu wykorzystali luki prawne. Mimo to komisja nie zdecydowała o pozbawieniu stanowiska prezesa polskiej fundacji murem za Bartoszem Jałowieckim stanęły wtedy organizacje kombatanckie. Los zarządu fundacji zależy teraz od decyzji ministrów skarbu oraz pracy.

Dodajmy, że do dziś Niemcy przekazali Polsce pieniądze na wypłaty dla 110 tysięcy poszkodowanych. Z tytułu wymiany marek na złote po niekorzystnym kursie już straciliśmy 54 miliony złotych.

foto Piotr Lichota RMF Szczecin

18:25