Aby umocnić swoją pozycję w związku z brakiem jednomyślności w rządzie, co do wysłania niemieckich żołnierzy do Afganistanu, Schroeder chce złożyć wniosek do parlamentu o wotum zaufania.Oznacza to, że parlament musi zdecydować, czy rząd Schroedera będzie miał nadal poparcie wszystkich parlamentarzystów.

Jeżeli takiego wotum nie otrzyma, to prezydent na wniosek kanclerza może rozwiązać parlament. Wszystko wskazuje jednak na to, że jest to tylko celowe zagranie kanclerza, który chce przycisnąć do muru Zielonych, by ci poparli wysłanie niemieckich żołnierzy do Afganistanu. Głosowanie nad wysłaniem niemieckich żołnierzy do Afganistanu powinno się odbyć w piątek. Na razie część partii zielonych sprzeciwia się temu, co prowadzi do kryzysu w rządzie. Posłuchajcie też relacji berlińskiego korespondenta RMF – Tomasza Lejmana.

Foto: Archiwum RMF

20:00