Jutro kulminacja trwającej od 16 września policyjnej akcji Safety Days. Jej celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Mundurowi podkreślają, że kierowcy muszą liczyć się z nowymi karami za wykroczenia.

Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ROADPOL Safety Days) to akcja prowadzona w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. Odbywa się pod hasłem "Żyj i ratuj życie"

Do piątku patroli policji będzie znacznie więcej niż zazwyczaj. Z policyjnych statystyk wynika, że główną przyczyną wypadków drogowych - w tym ze skutkiem skutkiem śmiertelnym - jest nadmierna prędkość i niedostosowanie jej do panujących warunków.

To właśnie prędkość sprawdzają przede wszystkim mundurowi, którzy zwracają uwagę również na inny czynnik powodujący niebezpieczeństwo na drodze: nieustępowanie pierwszeństwa przejazdu

Celem akcji jest tzw. Wizja Zero, czyli zerowa liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Aby było to możliwe, niezbędne jest przestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez każdego uczestnika ruchu oraz świadomość kierowców o zagrożeniach na drogach - podkreśla policja.

Kulminacja kampanii nastąpi jutro: policja zapowiada na ten dzień najwięcej patroli i korzystanie z całego dostępnego sprzętu. Od poszczególnych komend zależy, jaki profil działań podejmą i w jaki sposób je przeprowadzą: czy będzie to np. użycie drona, czy kaskadowy pomiar prędkości

Kierowcy muszą się zatem spodziewać, że za stwarzanie niebezpieczeństwa na drodze przyjdzie im słono zapłacić. Przypomnijmy, że od 17 września obowiązują surowsze kary - ma to związek z wprowadzeniem zmian w prawie drogowym - w tym nowego taryfikatora punktów karnych i podwójnej stawki mandatów dla kierowców, którzy popełnią wykroczenie z tej samej grupy w ciągu dwóch lat od popełnienia ostatniego wykroczenia.

Zmiany wynikają z nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, które weszło w życie 1 stycznia 2022 roku. Regulacja zaostrzyła wtedy kary dla sprawców wykroczeń drogowych, podwyższając maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd - z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększyła wysokość mandatów, jakie nałożyć może policjant - z 500 zł do 5 tys. zł.