Premier i minister zdrowia zapowiadają, więcej pieniędzy na leczenie. Zwiększone nakłady na służbę zdrowia zostaną - w projekcie PiS-u - sfinansowane z naszych pieniędzy.

Jarosław Kaczyński i Zbigniew Religa chcą w związku ze zwiększeniem środków finansowych na leczenie, wprowadzić trzynastoprocentową składkę… w 2015 roku. Bardzo dalekosiężny plan. Zanim zostanie on wcielony w życie, reporter RMF FM, Mariusz Piekarski, odpowiada na pytanie, co do tej pory zrobił rząd w kwestii służby zdrowia?

Z programu wyborczego PiS-u, udało się ministrowi zdrowia wprowadzić w życie niewiele. Między innymi nie została zrealizowana zapowiedź, likwidacji NFZ. Jakby tego było mało, Fundusz ma się bardzo dobrze, a słyszeć już zapowiedzi zwiększenia wydatków na tę instytucje. Nie ma także koszyka „świadczeń gwarantowanych”, projekt pozostał tylko na papierze. Jak minister zdrowia tłumaczy tak opieszałe realizowanie programu i niewiele szybszą reformę służby zdrowia? "Zakładałem realizację w cztery lata, a dostałem tylko dwa” – mówi Zbigniew Religa.