Poważne roszady personalne w Najwyższej Izbie Kontroli. Jak dowiedział się reporter RMF FM, decyzje prezesa Mariana Banasia dotyczą osób związanych z nieprzychylnymi mu członkami kierownictwa Izby.

Decyzje Mariana Banasia dotyczą m.in. radcy prezesa NIK Marii Smereczyńskiej. Jak się dowiedział dziennikarz RMF FM, Marian Banaś zdecydował o wysłaniu jej do delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Szczecinie.

Drugą z osób, której dotyczą decyzje personalne, jest dyrektor Departamentu Obrony Narodowej Marek Zająkała. On został zawieszony w czynnościach służbowych. Na jego miejsce jest już następca - Janusz Klimek.

Na razie nie są znane konkretne powody tych decyzji. Wiadomo natomiast, że osoby, których dotyczą, były stronnikami wiceprezesa Izby Tadeusza Dziuby, którego konflikt z Marianem Banasiem nie jest tajemnicą.


Opracowanie: