Polski Czerwony Krzyż rozpoczął zbiórkę pieniędzy na rzecz poszkodowanych w katastrofie budowlanej w katowickim centrum targowym. Zebrane środki zostaną przeznaczone na doraźną i długofalową pomoc dla rodzin ofiar. PCK zachęca też do oddawania krwi.

Pieniądze można wpłacać na rachunek Polskiego Czerwonego Krzyża: Bank Millenium. Numer konta: 56 1160 2202 0000 0000 7174 6816 z dopiskiem "Chorzów".

Specjalny rachunek bankowy uruchomiła także Caritas: PKO BP 90 1560 1111 0000 9070 0011 6398 z dopiskiem „Katowice”.

PCK zapowiada też, że krwiodawcy zrzeszeni w klubach Honorowych Dawców Krwi PCK przygotowują się do planowego oddawania krwi w najbliższych dniach, kiedy to będzie najbardziej potrzebne.

Służba krwi otworzyła placówki w Bielsku-Białej, Częstochowie i Katowicach. Wszyscy chętni mogą również oddawać krew w specjalnych ambulansach: w Zabrzu i przed kopalnią węgla kamiennego Bielszowice.

Krew oddają mieszkańcy wielu regionów. Około 100 osób z Kalisza, Ostrzeszowa i Kępna zgłosiło się np. do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu. W Katowicach tylko w niedzielę krew oddało prawie 1200 osób. Chętni, by oddać krew, czekali w kolejce nawet dwie godziny. Posłuchaj relacji naszego reportera: