Renata Szczęch została wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji - poinformował resort. Szczęch zastąpiła w MSWiA Jakuba Skibę, który w ubiegłym tygodniu został delegowany do pełnienia obowiązków prezesa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

Renata Szczęch została wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji - poinformował resort. Szczęch zastąpiła w MSWiA Jakuba Skibę, który w ubiegłym tygodniu został delegowany do pełnienia obowiązków prezesa Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
Renata Szczęch /Renata Szczęch /PAP

Nowy podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji wcześniej pełniła funkcję wiceministra w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej i MSZ.

W latach 1996-2001 była zatrudniona w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a następnie do 2004 roku w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Szczęch była także konsulem w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, kierując działem wizowym, paszportowym, a następnie zajmując się sprawami obywatelstwa polskiego. Pracowała również w departamencie prawnym Ministerstwa Gospodarki oraz w Urzędzie do spraw Repatriacji i Cudzoziemców. Była dyrektorem Przedstawicielstwa Polskich Linii Lotniczych LOT na Amerykę Północną i Południową w Nowym Jorku. Kierowała Departamentem Prawnym w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Renata Szczęch jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończyła aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.

Jakub Skiba został w piątek p.o. prezesem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.

(az)