​Ministerstwo Obrony reformuje Narodowe Siły Rezerwowe. Powstanie 16 oddziałów NSR podporządkowanych siłom specjalnym, by mogły się przeciwstawiać „zielonym ludzikom”, takim jakich na Krymie używał Putin - ustaliła "Gazeta Wyborcza".

Reformę Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) przez kilka miesięcy opracowywał zespół pod kierownictwem rektora Akademii Obrony Narodowej gen. Bogusława Packa, byłego doradcy szefa MON, w przeszłości komendanta Żandarmerii Wojskowej.

Istotnym elementem wyszkolenia oddziałów NSR ma być przeciwdziałanie aktom sabotażu, próbom przejmowania terenu i budynków, dywersji - więcej szczegółów o szkoleniu żołnierzy przeczytacie w poniedziałkowym wydaniu Gazety Wyborczej. Tam też informacje na temat m.in. Kongresu Kobiet i wykształceniu młodych Polaków.