Polacy są lepiej wykształceni, więcej pracują, ale mniej zarabiają i krócej żyją - to jedna z tez raportu "Polska na tle innych krajów" autorstwa Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Raport zestawia polskie wyniki ze średnią państw należących do OECD.

OECD to organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym, która skupia 34 wysoko rozwinięte i demokratyczne państwa, w tym Polskę. 

W raporcie zaprezentowanym w poniedziałek na konferencji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie podkreślono, że w Polsce średni skorygowany dochód do dyspozycji gospodarstwa domowego netto na osobę wynosi 16 234 USD na rok, a średnia OECD wynosi 23 938 USD na rok. 

Istnieją jednak duże różnice pomiędzy najbogatszymi i najbiedniejszymi - 20 proc. najzamożniejszych osób zarabia prawie pięć razy więcej, niż 20 proc. najbiedniejszych - zauważyli autorzy raportu.

Z ich badań wynika też, że ludzie w Polsce pracują przez 1929 godzin rocznie, czyli - jak zaznaczyli - więcej niż średnia OECD, która wynosi 1765 godzin. 

Polacy lepiej wykształceni

Raport potwierdza, że dobre wykształcenie to istotny warunek znalezienia pracy. Na tym tle Polska wypada lepiej, bo 89 proc. osób dorosłych w wieku 25-64 lat posiada wykształcenie średnie, a średnia OECD to 75 proc. 

W opinii twórców raportu o jakości systemu edukacji świadczy wynik 521 punktów, jaki przeciętny uczeń uzyskał w teście PISA (program międzynarodowej ocenyumiejętności uczniów OECD). Test bada umiejętności czytania, umiejętności matematyczne i wiedzę z przedmiotów ścisłych; wynik w polskich uczniów przewyższa średnią OECD wynoszącą 497.

Średnia długość życia w Polsce - 77 lat

W Polsce dziewczęta uzyskały wynik o 14 punktów lepszy, niż chłopcy; różnica w OECD jest mniejsza i wynosi 8 punktów - podkreślono w raporcie.
Raport pokazał również, że średnia długość życia w Polsce wynosi 77 lat, czyli trzy lata mniej, niż średnia OECD wynosząca 80 lat. 

Polska uzyskuje również wyniki poniżej średniej OECD pod względem frekwencji wyborczej, która jest - jak zaznaczono - miarą zaufania publicznego do rządu i uczestnictwa obywateli w procesie politycznym, a w majowych wyborach prezydenckich wyniosła 55 proc. Ta wartość należy do najniższych w OECD, gdzie średnia frekwencja wynosi 72 proc. - zauważyli autorzy badania. 

Według nich wpływ na liczbę głosujących może mieć "status społeczny i gospodarczy". Szacuje się, że frekwencja wyborcza wśród 20 proc. najzamożniejszych osób z populacji wynosi 68 proc., a wśród 20 proc. najuboższych osób 43 proc. - podkreślono.

Ta różnica jest większa niż średnia różnica w krajach OECD wynosząca 11 punktów procentowych, co sugeruje, że polskie instytucje demokratyczne powinny dążyć do zwiększenia włączenia społecznego -
zaznaczają autorzy raportu.

(mal)