Radosław Sikorski złożył rezygnację z funkcji marszałka Sejmu. "Serdecznie dziękuję za współpracę i do zobaczenia" - tylko tyle usłyszeli od niego czekający na jakikolwiek komentarz dziennikarze. Decyzja ws. terminu wyboru następcy Sikorskiego ma zapaść na popołudniowym posiedzeniu Konwentu Seniorów. Według informacji reportera RMF FM, głosowanie odbędzie się najprawdopodobniej jutro.

Kandydatką PO na stanowisko marszałka jest obecna rzecznik rządu Małgorzata Kidawa-Błońska.

Klub SLD zaproponował z kolei kandydaturę wicemarszałka Jerzego Wenderlicha. Rzecznik SLD Dariusz Joński argumentował w porannej rozmowie z dziennikarzami, że Wenderlich to doświadczony polityk - od sześciu kadencji jest posłem, a dwie ostatnie był wicemarszałkiem Izby. Na późniejszej konferencji prasowej Joński przekonywał ponadto, że marszałek izby powinien być prawdziwym mężem stanu. Wenderlich niewątpliwie spełnia ten wymóg, jest wieloletnim parlamentarzystą, od dwóch kadencji jest wicemarszałkiem izby. Po drugie zależy nam na zmianie wizerunku polskiego parlamentu - podkreślał Joński. Jak ocenił, Wenderlich - w przeciwieństwie do Radosława Sikorskiego - nie jest butny i arogancki.

Decyzji ws. zgłoszenia swojego kandydata na marszałka Sejmu nie podjął jeszcze klub PSL. Jego szef Jan Bury powiedział dziennikarzom, że "do czasu wyboru nowego marszałka zawsze istnieje temat potencjalnych kandydatów z innych klubów parlamentarnych". Wcześniej ludowcy mówili, że ich kandydatem może być były marszałek Sejmu Józef Zych. Sam Zych nie chciał jednak odpowiedzieć na pytanie, czy zgodzi się kandydować. Kluby mają prawo zgłaszać kandydatów. Jak zgłoszą, to będziemy rozmawiać - stwierdził.

Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów.

Zgodnie z regulaminem Sejmu, po rezygnacji Sikorskiego to Wenderlich - jako najstarszy wiekiem wicemarszałek Sejmu - przejął obowiązki marszałka.

Zgodnie z konstytucją, Sejm wybiera ze swojego grona marszałka i wicemarszałków. Marszałek Sejmu przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu i reprezentuje Sejm na zewnątrz. Izba odwołuje i wybiera marszałka bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, w jednym głosowaniu.

Rezygnacja Sikorskiego, podobnie jak ostatnie dymisje trzech ministrów i trzech wiceministrów, to pokłosie afery podsłuchowej i niedawnego opublikowania w internecie materiałów ze śledztwa ws. podsłuchów.

(edbie)