Prokuratura rejonowa w Płocku wszczęła pierwsze śledztwo w sprawie moletowania seksualnego przez księży na terenie diecezji płockiej. Wniosek o ściganie tego czynu złożyła osoba, uznająca się za pokrzywdzoną.

Do piątku płocka prokuratura rejonowa otrzymała dwa zawiadomienia w sprawie podejrzenia molestowania seksualnego przez księży.

Informacje zawarte w zawiadomieniach dotyczą czterech osób, które miałyby być pokrzywdzone oraz trzech osób, które mogłyby zostać ewentualnie podejrzewane o molestowanie. W każdym przypadku, aby wszcząć formalnie śledztwo, osoba uznająca się za pokrzywdzoną musi złożyć sama wniosek o ściganie molestowania.