"Unia bez tajemnic" - tak nazywa się pierwszy z trzech etapów wielkiej rządowej kampanii informacyjnej która przybliżyć ma Polakom wiedzę na temat krajów Piętnastki. O Unii Europejskiej informować nas będą publiczne media oraz małe plakaty umieszczane na pocztach, dworcach i w bankach.