"Wzrost stawek opłat za przejazd odcinkiem autostrady A2 Świecko - Konin jest niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy" - ocenia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nowe stawki obowiązują od dziś.

Autostrada Wielkopolska (AWSA), koncesjonariusz odcinka autostrady A2 Świecko - Konin, podniósł stawki opłat za przejazd pojazdów.

Opłata za przejazd każdym z trzech 50-kilometrowych odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem dla kierujących motocyklami i autami osobowymi wynosi 25 zł, wcześniej przejazd kosztował 23 zł.

Do 37 zł wzrosła cena za przejazd dla kierujących pojazdami z przyczepami oraz pojazdami o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze.

Do 57 zł wzrosła opłata dla kierowców pojazdów trzeciej kategorii: pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami. Dotąd przejazd kosztował 52 zł.

87 zł, siedem złotych więcej niż dotąd, kosztuje przejazd każdym z płatnych odcinków A2 pojazdem o więcej niż̇ trzech osiach lub pojazdem o trzech osiach z przyczepą.

Koszt przejazdu pojazdów ponadnormatywnych wzrósł z obecnych 230 zł do 250 zł. Wszystkie stawki zawierają podatek VAT.

GDDKiA chce zmiany decyzji

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. "GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy. Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o rozważenie okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji AWSA w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd" - podano w komunikacie.

Dodano, że w stanowisku przesłanym do AWSA wskazano na wątpliwości w zakresie stosowanej przez spółkę strategii osiągania stawki optymalnej.

"Patrząc przez pryzmat planowanego wzrostu opłat na odcinku zarządzanym przez AWSA, należy zwrócić uwagę, że stawki na autostradach zarządzanych przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Stawki opłaty za przejazd autostradami w zarządzie GDDKiA ustalone są rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r." - wskazała Dyrekcja.

W ocenie GDDiKA, zmiana stawki opłat może prowadzić do przeniesienia się części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A2, co stoi w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym.

"Koncesjonariusz, ustalając kwotę podwyżki, nie wziął pod uwagę wyjątkowych okoliczności gospodarczych oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej w okresie pandemii. Wprowadzenie podwyżki nie znajduje uzasadnienia w obecnej sytuacji" - oceniła Dyrekcja.

Powody? Inflacja i koszty utrzymania autostrady

AWSA podała, że zmiana podyktowana jest rosnącymi kosztami utrzymania autostrady oraz wzrostem inflacji. Koszt przejazdu odcinkiem autostrady A2 Świecko - Nowy Tomyśl pozostanie bez zmian.

Poprzednia zmiana cen za przejazd 150-km odcinkiem autostrady A2 pomiędzy Koninem a Nowym Tomyślem miała miejsce w połowie lutego 2021 roku.