​Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo ws. okoliczności ostrzelania Konsulatu Generalnego Polski w Łucku na północnym zachodzie Ukrainy. Śledztwo zostało wszczęte z urzędu, będzie je prowadzić Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - podała PK.

​Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo ws. okoliczności ostrzelania Konsulatu Generalnego Polski w Łucku na północnym zachodzie Ukrainy. Śledztwo zostało wszczęte z urzędu, będzie je prowadzić Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego - podała PK.
Konsulat generalny Polski w Łucku po ostrzale /Darek Delmanowicz /PAP

Konsulat został ostrzelany z granatnika w nocy z 28 na 29 marca.

Śledztwo, 29 marca, wszczął Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. Prowadzone jest w sprawie "sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, mającego postać eksplozji materiału wybuchowego, poprzez ostrzelanie za pomocą granatnika siedziby Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej". Chodzi o przestępstwo z art. 163 par. 1 pkt 3 kodeksu karnego - podano w komunikacie.

31 marca prokuratura wystąpiła do Prokuratury Obwodu Wołyńskiego w Łucku, która na Ukrainie prowadzi postępowanie w tej sprawie, o udzielenie międzynarodowej pomocy prawnej; w tym o dopuszczenie polskich prokuratorów oraz funkcjonariuszy ABW do udziału w czynnościach procesowych. 

(ph)