Substancje stosowane w leczeniu ciężkiej padaczki niemowląt oraz w terapii epizodów depresyjnych u dorosłych - m.in. takie środki znalazły się w projekcie nowej listy leków refundowanych, która ma obowiązywać od listopada.

W porównaniu do obecnie obowiązującego obwieszczenia, do listy resort planuje dopisać 131 leków (115 produktów w ramach listy aptecznej, 5 leków w ramach katalogu chemioterapii oraz 11 produktów w ramach programów lekowych).

Ponadto dla 67 produktów zostanie dodane wskazanie off-label (czyli poza zarejestrowanym wskazaniem).

Obniżki urzędowych cen zbytu wprowadzono dla 140 produktów (w tym dla 103 produktów w ramach listy aptecznej - od 312,39 zł do 1 gr).

Dopłata pacjenta spadnie dla 366 produktów (od 151,28 zł do 1 gr), a wzrośnie dla 525 (od 1 gr do 139,70 zł). Ceny detaliczne spadną dla 827 produktów (od 329,05 zł do 1 gr), a wzrosną dla 108 (od 2 gr do 98 gr).

W obwieszczeniu nie znajdą się 22 leki dotąd objęte refundacją.

Załącznikiem do listy leków refundowanych jest wykaz bezpłatnych leków dla seniorów, który zawiera 1149 preparatów (na poprzednim wykazie znajdowało się 1129 preparatów).

W ramach listy aptecznej resort planuje objąć refundacją nowe substancje czynne. Wśród nich ma się znaleźć daivobet - żel stosowany u dorosłych w leczeniu łuszczycy skóry głowy oraz łuszczycy plackowatej.

Refundowany ma być także adenuric stosowany w określonych przypadkach leczenia przewlekłej hiperurykemii u dorosłych pacjentów. Kolejną substancją czynną, która ma być wpisana do wykazu, jest diacomit stosowany w terapii wspomagającej u części pacjentów cierpiących na ciężką miokloniczną padaczkę niemowląt.

Na listę ma także zostać wpisany valdoxan w leczeniu dużych epizodów depresyjnych u dorosłych z widocznymi w obrazie klinicznym objawami zaburzeń snu, lęku lub anhedonii.

Z kolei w ramach katalogu chemioterapii refundacją w nowym wskazaniu off-label refundowany ma być lek Erwinase. Chodzi o określone przypadki leczenia pacjentów poniżej 18. roku życia z chłoniakami limfoblastycznymi T-komórkowymi i preB-komórkowymi.

W ramach programów lekowych refundacją ma być objęty Torisel (w leczeniu zaawansowanego raka nerkowokomórkowego) i xalkori (w leczeniu niedrobnokomórkowego raka płuca).

Refundowany ma być także remodulin (w leczeniu tętniczego nadciśnienia płucnego TNP). Lek ma być także dostępny dla najbardziej potrzebujących pacjentów, u których treprostynil podawany jest za pomocą pompy wszczepialnej.

Ponadto refundacją mają być objęte następujące pierwsze odpowiedniki: Bixebra (iwabradyna), Neoparin (enoksaparyna sodowa), Oprymea (pramipeksol).

Uwagi do projektu można zgłaszać do poniedziałku. Nowy wykaz będzie obowiązywał od 1 listopada.

(az)