Na początku lutego rząd przedstawi kompleksowy program walki ze smogiem - dowiedział się reporter RMF FM. To część planu, który ma umożliwić uniknięcie idących w miliardy złotych kar za łamanie unijnej dyrektywy dotyczącej czystego powietrza. Dwa lata temu proces w tej sprawie wytoczyła Polsce Komisja Europejska. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii w Luksemburgu ma zapaść dwudziestego drugiego lutego.

Po pierwsze, rząd chce pokazać, że walczy ze smogiem. Dowodem ma być wspólny plan ministrów energii i środowiska. Pokażemy metody poprawy jakości powietrza i sposoby finansowania - przekonuje minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Normy będą. Będą również formy pomocy na wymianę choćby pieców i wsparcie tej gospodarki, czyli tego ogrzewania niskoemisyjnego - mówi minister.

Z drugiej strony rząd będzie przekonywał, że inne kraje Unii Europejskiej, na przykład Niemcy też mają wysokie stężenia pyłów zawieszonych i nie jest przeciwko nim prowadzone postępowanie przed Trybunałem.

Sąd w Luksemburgu do tej pory skazał jedynie Bułgarię, nie nałożył jednak na Sofię wysokich kar.

(j.)