Senat powołał prof. Joannę Bożenę Tyrowicz na członka Rady Polityki Pieniężnej. Za powołaniem Tyrowicz do Rady Polityki Pieniężnej głosowało 51 senatorów, przeciw - 43, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Na początku sierpnia grupa senatorów zgłosiła prof. Joannę Tyrowicz z Katedry Badań Ilościowych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego jako kandydatkę na stanowisko członka Rady Polityki Pieniężnej. We wtorek senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Tyrowicz na członka RPP.

Jakie jest doświadczenie zawodowe prof. Joanny Tyrowicz?

Jak napisano w uzasadnieniu druku senackiego, "Tyrowicz spełnia wymogi i kryteria wyboru na członka RPP określone w Konstytucji RP oraz w ustawie o Narodowym Banku Polskim".

W ocenie Grupy Senatorów prof. Tyrowicz wyróżnia się wiedzą z zakresu finansów. W latach 2007-2017 była doradcą ekonomicznym w Instytucie Ekonomicznym Narodowego Banku Polskiego - wskazano w uzasadnieniu.

Zdaniem grupy senatorów "liczne publikacje krajowe i zagraniczne oraz autorstwo i współautorstwo wielu książek świadczą o posiadaniu przez kandydatkę ugruntowanej wiedzy i doświadczenia w zakresie polityki pieniężnej".

Prof. Joanna B. Tyrowicz wyróżnia się doświadczeniem - od 2011 roku bierze udział w projektach badawczych dotyczących polityki gospodarczej oraz ekonomii. Nieprzerwanie od 2004 roku jest panelistką wielu konferencji krajowych i zagranicznych - podkreślono.

Cytat

Prof. Joanna B. Tyrowicz swoim doświadczeniem, wiedzą merytoryczną w zakresie polityki pieniężnej i doświadczeniem daje gwarancję profesjonalnego wywiązywania się z obowiązku działania zgodnie z celami Narodowego Banku Polskiego, wobec czego Grupa Senatorów z pełnym przekonaniem rekomenduje Panią prof. Joannę B. Tyrowicz na stanowisko członka Rady Polityki Pieniężnej
- wskazano.

Senat uzupełnia skład RPP w związku z rezygnacją ze stanowiska przez Rafała Surę, który został powołany pod koniec lipca do Zarządu NBP. Po rezygnacji Sury RPP liczy siedmiu członków z 10 przewidzianych ustawą, przy nieobsadzeniu dwóch wakatów przez Sejm. Ustawa o NBP przewiduje, że ustalenia RPP podejmowane są przy obecności co najmniej pięciu członków, w tym jej przewodniczącego.

Prof. Joanna Tyrowicz była w maju gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Rozmowę znajdziecie TUTAJ.