51-letni obywatel Rumunii próbował przewieźć przez polsko-ukraińskie przejście graniczne w Medyce (Podkarpackie) ponad 67 tys. euro, których nie zgłosił do kontroli. Pieniądze miały być przeznaczone na zakup mieszkania.

Paweł Staszkiewicz z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie poinformował, że próba przewozu waluty euro bez zgłoszenia została wykryta w czasie kontroli pojazdu wjeżdżającego do Polski. Podczas rewizji okazało się, że kierujący pojazdem 51-letni obywatel Rumunii przewoził ponad 67 tys. euro, których nie zgłosił do kontroli. Pieniądze były ukryte w odzieży wierzchniej - dodał. 

Mężczyzna wyjaśnił, że nie wiedział o obowiązku złożenia formularza zgłoszeniowego na granicy, a przewożona gotówka była przeznaczona na zakup mieszkania. Jak podkreślił Paweł Staszkiewicz, wobec mężczyzny wszczęte zostało postępowanie karne-skarbowe, w ramach którego, na poczet grożącej kary, zabezpieczona została kwota 20 tys. zł.

Transport gotówki - z rozwagą i zgodnie z przepisami

KAS przypomina, że osoba, która przewozi środki płatnicze o wartości co najmniej 10 tys. euro, wjeżdżając do Unii Europejskiej lub wyjeżdżając z niej, musi złożyć odpowiednią deklarację właściwym organom Służby Celno-Skarbowej lub straży granicznej. Niezgłoszenie przewożonych środków płatniczych lub podanie w deklaracji nieprawdziwych danych stanowi wykroczenie skarbowe i podlega karze grzywny.