​Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz chce uznania, że działalność Polskiej Fundacji Narodowej była niezgodna z prawem, statutem oraz celami, w jakich fundacja została powołana. Chodzi o kampanię billboardową "Sprawiedliwe sądy".

​Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz chce uznania, że działalność Polskiej Fundacji Narodowej była niezgodna z prawem, statutem oraz celami, w jakich fundacja została powołana. Chodzi o kampanię billboardową "Sprawiedliwe sądy".
Kampania "Sprawiedliwe sądy" /RMF FM/Marek Wiosło /

Hanna Gronkiewicz-Waltz, jako organ nadzorujący fundację, złożyła właśnie wniosek w tej sprawie do sądu.

Prowadzenie kampanii budującej jednoznacznie negatywny wizerunek wymiaru sprawiedliwości jest sprzeczny z głównym celem fundacji, promowania i budowania pozytywnego wizerunku Polski - tak napisano w uzasadnieniu, dodając, że w ocenie prawników ratusza żaden z 16 celów statutowych nie uzasadniał kampanii sądowej.

Zarząd fundacji, jak napisano, może interpretować swój własny statut, ale ochrona wizerunku Polski "to niepodważanie wiarygodności sądów".

Ratusz domaga się uznania działań fundacji za bezprawne, także dlatego, że mimo wezwań zarząd Polskiej Fundacji Narodowej nie udostępnił uchwał w sprawie kampanii "Sprawiedliwe sądy", podważając uprawnienia kontrolne miasta.


(ł)