Prezydent Warszawy domaga się wyjaśnień od Polskiej Fundacji Narodowej w sprawie budzącej emocje kampanii "Sprawiedliwe Sądy" - ustalili dziennikarze RMF FM. Hanna Gronkiewicz-Waltz, jako jeden z dwóch ustawowych nadzorców fundacji, wszczęła właśnie postępowanie wyjaśniające w sprawie działań tej instytucji.

Prezydent Warszawy domaga się wyjaśnień od Polskiej Fundacji Narodowej w sprawie budzącej emocje kampanii "Sprawiedliwe Sądy" - ustalili dziennikarze RMF FM. Hanna Gronkiewicz-Waltz, jako jeden z dwóch ustawowych nadzorców fundacji, wszczęła właśnie postępowanie wyjaśniające w sprawie działań tej instytucji.
W ramach kampanii PFN na ulicach pojawiły się takie billboardy /Marek Wiosło /RMF FM

Prezydent Warszawy chce podczas tego postępowania zbadać zgodność działania fundacji z przepisami prawa i statutem. Chodzi o to, czy kampania reklamowa pokazująca patologie w polskich sądach, mieści się w statutowym celu fundacji, jakim jest dbanie o dobry wizerunek Polski. Ratusz prosi więc o to, by Polska Fundacja Narodowa w ciągu dwóch tygodni przesłała odpisy wszystkich uchwał zarządu dotyczących kampanii.

Całość oczywiście ma wymiar polityczny. Ratuszem kieruje Hanna Gronkiewicz-Waltz z Platformy Obywatelskiej, a na czele fundacji stoją ludzie skojarzeni z Prawem i Sprawiedliwością.

Polska Fundacja Narodowa została powołana na początku rządów Prawa i Sprawiedliwości, pod patronatem premier Beaty Szydło i ówczesnego ministra skarbu państwa Dawida Jackiewicza. W założeniu ma promować Polskę za granicą i dbać o wizerunek kraju. Fundatorami tej instytucji są największe spółki Skarbu Państwa, które już na początku przekazały jej niemal 100 milionów złotych oraz zobowiązały się rokrocznie przekazywać kolejne pieniądze.

Prezesi fundacji na razie nie skomentowali tych doniesień.


(mpw)