Donald Tusk chce, aby w poniedziałkowym „białym szczycie”, dotyczącym problemów służby zdrowia, pojawił się Lech Kaczyński lub jego przedstawiciel. Premier wysłał już prezydentowi zaproszenie.

Nawet jeśli Rada Gabinetowa nie przyniosła satysfakcji wszystkim stronom, to – tak czy inaczej – warto się spotykać, żeby nie było później zaskoczenia, że ktoś coś ustalił. Dlatego liczę na obecność - powiedział Donald Tusk.

Premier zadeklarował, że bardzo serio traktuje zwołane spotkanie w sprawie służby zdrowia. Jeśli będzie trzeba, będę siedział cały dzień z przedstawicielami m.in. środowisk pielęgniarskich, żebyśmy z tego kryzysu wszyscy wyszli suchą nogą, żeby nie było poczucia, że nie potrafimy tych problemów rozwiązać - podkreślił.

„Biały szczyt”, który będzie poświęcony naprawie systemu ochrony zdrowia, odbędzie się w poniedziałek w warszawskim Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. Według Centrum Informacyjnego Rządu, na spotkanie zaproszono przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych reprezentujących pracowników ochrony zdrowia, pracodawców ochrony zdrowia, samorządów zawodowych, pracowników służby zdrowia, organizacji samorządu terytorialnego, organizacji reprezentujących pacjentów oraz kierownictwa sejmowej i senackiej komisji zdrowia.