Donald Tusk powołał nowych szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Wywiadu Wojskowego. Szefem ABW został Krzysztof Bondaryk, a SWW Maciej Hunia.

Major Krzysztof Bondaryk był pełniącym obowiązki szefa ABW od połowy listopada. Wcześniej był m.in. szefem UOP w Białymstoku oraz wiceszefem MSWiA w rządzie Jerzego Buzka.

Generał Maciej Hunia został pełniącym obowiązki wiceszefa Służby Wywiadu Wojskowego na początku grudnia. Przez wiele lat był szefem kontrwywiadu cywilnego.

O nominacjach poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.