Żołnierze i pracownicy Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie pożegnali dziś w Ghanzi tragicznie zmarłych st. szer. Marcina Pastusiaka i cywilnego ratownika medycznego Marcina Knapa. Polacy zginęli wczoraj w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego.

Oddali swoje życie w służbie drugiemu człowiekowi - powiedział podczas pożegnania ks. kpt. Rafał Kaproń. Ksiądz przypomniał także, że krótko przed tragicznym wydarzeniem, ś.p. Marcin Knap udzielał pomocy medycznej jednemu z afgańskich policjantów. Do końca swojego życia wypełniał zadanie, które zostało mu postawione - powiedział podczas pożegnania.

Żołnierz polski może walczyć za wolność wielu narodów. Ale umiera zawsze dla Polski - powiedział dowódca VIII zmiany Polskich Sił Zadaniowych gen.bryg. Andrzej Reudowicz. W ceremonii pożegnalnej, obok polskich żołnierzy i pracowników uczestniczyli również żołnierze amerykańscy oraz pracownicy zatrudnieni w bazie.