Od 6 do 10 tysięcy euro z unijnej kasy otrzymają imigranci, którzy mają trafić do Polski z Syrii i Erytrei. Komisja Europejska poinformowała, że w sumie do 2020 roku Polska otrzyma prawie 70 milionów euro na poprawę losu azylantów.

Od 6 do 10 tysięcy euro z unijnej kasy otrzymają imigranci, którzy mają trafić do Polski z Syrii i Erytrei. Komisja Europejska poinformowała, że w sumie do 2020 roku Polska otrzyma prawie 70 milionów euro na poprawę losu azylantów.
Polska ma w ciągu 2 lat przyjąć 2 tys. cudzoziemców z Syrii i Erytrei /ARTURO WONG /PAP/EPA

Większość z tych środków - 63,4 mln euro - pochodzić będzie z unijnego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. KE oświadczyła, że zatwierdziła polski program działań finansowanych z tego funduszu. Pozostałe 5,9 mln euro to środki na tzw. działania szczególne, podejmowane wspólne z innymi krajami, jak np. wspólne projekty dotyczące powrotów imigrantów do krajów pochodzenia i ich reintegracji.

Jak poinformowała rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak, chodzi o środki, które mają zostać przeznaczone na planowane przyjęcie przez Polskę 2 tys. cudzoziemców z Syrii i Erytrei. 1100 z nich ma trafić do Polski w ramach relokacji, 900 w ramach przesiedleń.

W sierpniu KE zaakceptowała w sumie 23 krajowe programy wykorzystania środków z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na łączną kwotę 2,4 mld euro w latach 2014-2020. Największe wsparcie otrzymają Włochy i Grecja, zmagające się z napływem imigrantów przez Morze Śródziemne, a także Hiszpania. Dla Włoch przeznaczono w sumie 558 mln euro, zaś dla Grecji 474 mln euro. Hiszpania otrzyma 521 mln euro z obu funduszy.

Już w marcu KE zatwierdziła 22 programy działań w sferze polityki migracyjnej, a do końca roku ma zaakceptować pozostałych 13 programów.

W ubiegłym tygodniu KE poinformowała, że odblokowała 20 mln euro na pomoc Francji w rozwiązywaniu problemów związanych z imigracją. To pierwsza rata z programu na kwotę 266 mln euro z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. Część tych środków przeznaczona ma zostać na złagodzenie kryzysowej sytuacji w rejonie tunelu pod kanałem La Manche. W obozowiskach w Calais, na północy Francji, koczuje ok. 3 tys. imigrantów, głównie z Etiopii, Sudanu, Afganistanu i Syrii. Każdego dnia próbują dostać się do ciężarówek i pociągów jadących do Wielkiej Brytanii.

Na co przeznaczone zostaną środki?

Środki z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji mogą być przeznaczone na tworzenie i rozbudowę ośrodków dla uchodźców, zapewnienie, by procedury azylowe spełniały unijne standardy, organizowanie legalnej imigracji, integrację imigrantów w regionach oraz poprawę skuteczności polityki powrotów.

Polski program wykorzystania tych funduszy przewiduje m.in. unowocześnienie infrastruktury służącej cudzoziemcom przebywającym na terytorium Polski,  podniesienie kompetencji i kwalifikacji personelu, zapewnienie cudzoziemcom dostępu do bezpłatnej pomocy prawnej, wypracowanie odpowiednich metod identyfikacji, wzmocnienie roli organizacji pozarządowych wspierających cudzoziemców, programy integracyjne czy też zwiększanie świadomości społeczeństwa w dziedzinie migracji.

Polska ma przyjąć 2 tys. cudzoziemców

Polska ma w ciągu 2 lat przyjąć 2 tys. cudzoziemców z Syrii i Erytrei. Uchodźcy będą przyjmowani etapami, w grupach liczących między 100 a 200 osób, najwcześniej w przyszłym roku. Wcześniej do obozów znajdujących się w Libanie, przyjedzie polska misja, która będzie odpowiadała za organizację przesiedleń. Natomiast oficerowie łącznikowi zorganizują pomoc uchodźcom przebywającym na terenie Włoch i Grecji, objętych programem relokacji do Polski. Poniżej przypominamy najważniejsze ustalenia, jakie zostały podjęte po ostatnim szczycie państw UE oraz procedurę przyjazdu i pomocy uchodźcom na etapie adaptacji w Polsce.

(abs)