Polacy znaleźli się znowu w czołówce narodów najlepiej posługujących się językiem angielskim - pokazuje najnowszy raport Education First badający znajomość języka angielskiego w 70 krajach. Polacy uplasowali się na dziewiątej pozycji. Językiem angielskim posługują się lepiej jedynie mieszkańcy krajów skandynawskich, Holandii, Słowenii, Estonii i Luksemburgu. "Przebadaliśmy 70 krajów i 910 tysięcy osób. To prawie milion badanych" - mówi Katarzyna Spyridakis, jedna z organizatorek badania. Najniższym poziomem znajomości języka angielskiego w Europie wyróżnia się Francja.

Polacy znaleźli się znowu w czołówce narodów najlepiej posługujących się językiem angielskim - pokazuje najnowszy raport Education First badający znajomość języka angielskiego w 70 krajach. Polacy uplasowali się na dziewiątej pozycji. Językiem angielskim posługują się lepiej jedynie mieszkańcy krajów skandynawskich, Holandii, Słowenii, Estonii i Luksemburgu. "Przebadaliśmy 70 krajów i 910 tysięcy osób. To prawie milion badanych" - mówi Katarzyna Spyridakis, jedna z organizatorek badania. Najniższym poziomem znajomości języka angielskiego w Europie wyróżnia się Francja.
Polacy znaleźli się znowu w czołówce narodów najlepiej posługujących się językiem angielskim /arch. RMF /

Tegoroczny raport EF English Proficiency Index to piąta edycja największego międzynarodowego rankingu uwzględniającego stopień znajomości języka angielskiego. Badanie przeprowadzono w 70 krajach na grupie ponad 910 tysięcy  osób powyżej 18 roku życia. Polskę w tym rankingu wyprzedziły jedynie kraje skandynawskie oraz Holandia, Słowenia, Estonia i Luksemburg. Regionami z najniższym poziomem znajomości języka angielskiego są nadal Afryka Północna oraz kraje środkowowschodnie.

Europa Północna i Środkowa wykazują szczególnie wysoki poziom znajomości języka angielskiego względem krajów pozaeuropejskich, a ich pozycje w rankingu EF EPI zostały wzmocnione w ciągu ostatnich pięciu lat. Francja wyróżnia się w Europie najniższym poziomem znajomości języka angielskiego. W porównaniu do zeszłorocznego rankingu EF EPI Polska spadła o trzy pozycje. Polaków wyprzedzili Słoweńcy, Estończycy i Luksemburczycy. Raport pokazuje też, jak bardzo mocno i pozytywnie znajomość angielskiego skorelowana jest ze wskaźnikami takimi jak Human Development Index, który obrazuje poziom rozwoju kraju czy wskaźnikami dotyczącymi swobody prowadzenia działalności gospodarczej - komentuje Katarzyna Spyridakis w rozmowie z dziennikarzem RMF FM.

Kobiety lepiej mówią po angielsku

Raport pokazuje, że znajomość języka angielskiego na świecie w porównaniu do poprzednich lat wzrosła. Kobiety mówią po angielsku lepiej niż mężczyźni w prawie każdym z badanych krajów, jednak różnica między płciami jest znikoma w krajach z pierwszych miejsc rankingu. Największa różnica w umiejętności posługiwania się językiem angielskim odnośnie płci jest w Europie Wschodniej, na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej. Natomiast w przypadku konkretnych grup wiekowych najbieglej posługują się nim osoby w wieku między 18 a 20 rokiem życia. Im osoby są starsze, tym poziom biegłości językowej jest niższy.