Krystyna Łybacka – była minister edukacji i długoletnia posłanka Sojuszu Lewicy Demokratycznej – spoczęła na cmentarzu Miłostowo w Poznaniu. Uroczystości pogrzebowe miały charakter państwowy. Za wybitne zasługi w działalności publicznej prezydent Andrzej Duda przyznał Łybackiej pośmiertnie Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Krystyna Łybacka zmarła 20 kwietnia. W trakcie uroczystości pogrzebowych odczytano listy od prezydenta Andrzeja Dudy i od marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Odznaczenie w imieniu prezydenta przekazał rodzinie zmarłej minister Andrzej Dera.

Prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym podczas uroczystości podkreślił, że Polska żegna "osobę niezwykle zasłużoną, doświadczoną parlamentarzystkę, aktywną postać polskiej sceny politycznej, orędowniczkę sprawiedliwego państwa".

"Jestem przekonany, że działalność Krystyny Łybackiej będzie przykładem, jak można skutecznie funkcjonować w życiu publicznym, troszcząc się o dobro wspólne i pomyślność obywateli" - zaznaczył prezydent.


Marszałek Sejmu Elżbieta Witek napisała, że śmierć Krystyny Łybackiej "to bolesna i niepowetowana strata dla rodziny, przyjaciół i polskiego życia politycznego". "Odszedł od nas wyjątkowy człowiek, mądry polityk, a przede wszystkim dobra, wspaniała kobieta, pełna energii, ciepła i pogody ducha" - podkreśliła.

Wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk zaznaczył, że Krystyna Łybacka "żyła tak, jak żyć się powinno; była dobra i czyniła dobro". Jak dodał, była osobą, która "z taktem i wiarą w ludzi zawsze angażowała się w pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebowali; osobą, dla której nie było ludzi mało ważnych".

Krystyna Łybacka spoczęła w alei zasłużonych na poznańskim cmentarzu Miłostowo. Uroczystości pogrzebowe o charakterze państwowym zakończyła ceremonia złożenia wieńców m.in. od prezydenta RP, marszałka Sejmu, przedstawicieli rządu i samorządu.

Krystyna Łybacka urodziła się 10 lutego 1946 r. w Jutrosinie. Była doktorem nauk matematycznych. 

W roku 1991 Krystyna Łybacka po raz pierwszy zdobyła mandat Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, który sprawowała nieprzerwanie do roku 2014. Była zaangażowana w prace sejmowych Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Komisji Obrony; Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Była też przewodniczącą Komisji Nadzwyczajnej do spraw Ratyfikacji Konkordatu i przewodniczącą Podkomisji Stałej ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


W 2001 roku Krystyna Łybacka otrzymała nominację na urząd Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w Rządzie Leszka Millera. Resortem kierowała do 2 maja 2004 roku

W roku 2014 Krystyna Łybacka zdobyła mandat w wyborach do parlamentu europejskiego. W 2019 r. została wybrana najlepszym europosłem w kategorii Edukacja, Kultura i Media w konkursie, którego organizatorem jest "The Parliament Magazine".

1 lipca 2019 roku Krystyna Łybacka poinformowała o zakończeniu działalności publicznej. "Dzisiejszy dzień jest dla mnie chwilą oficjalnego zakończenia działalności publicznej, a tym samym zwieńczeniem 28-letniej pracy parlamentarnej, w tym pięciu lat pracy w Strasburgu i w Brukseli" - napisała na swojej stronie internetowej. "Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Państwu za możliwość wieloletniej współpracy, życzliwe wsparcie i inspirację do podejmowania nowych wyzwań, a także za współudział w realizowanych na terenie Wielkopolski projektach.Proszę również o przyjęcie najlepszych życzeń dobrego zdrowia oraz wszelkiej pomyślności w każdym nadchodzącym dniu" - stwierdziła.