10 milionów złotych długu wobec miasta mają mieszkańcy budynków komunalnych w Opolu. Wszyscy, którzy zalegają z opłatami za czynsz, wodę i ogrzewanie, dostali właśnie wezwania do zapłaty.

W drugim co do wielkości mieście regionu, Kędzierzynie-Koźlu, długi komunalnych lokatorów sięgają 5 milionów złotych.

Zarządcy chcą wyjść dłużnikom naprzeciw i proponują rozłożenie należności na raty. Miejski Zarząd Budynków komunalnych jest też gotowy do przesunięcia terminu zapłaty. Dłużnik może się również starać o dodatek mieszkaniowy. Musi jednak do tego dopłacić pozostałą część należności.

Jednak wobec prawie półtora tysiąca zalegających wysłano pozwy do sądu. Gdy dochodzi do rozpraw i wyroków eksmisji, sąd najczęściej nakazuje przyznanie dłużnikowi lokalu zastępczego. Jednak takich mieszkań jest w mieście bardzo mało.