Gdański samorząd zachęca do wykupywania mieszkań komunalnych. Zmienione zostały nawet przepisy. Obowiązujące dotychczas normy rodziły bowiem wiele sąsiedzkich konfliktów.

Mieszkania w budynku mogły być bowiem sprzedane, ale pod warunkiem, że wykupić je chcieli wszyscy mieszkańcy. Wystarczyła odmowa tylko jednego lokatora, by w pył obróciły się i plany wykupu, i dobre sąsiedzkie stosunki.

Teraz wymagania złagodzono. Przeliczone zostaną metraże, które następnie zamienione będą na udziały. Wykupienie mieszkań będzie możliwe, jeżeli będą tego chcieli właściciele co najmniej 70 procent udziałów.

Urzędnicy przekonują, że warto wykupić mieszkanie chociażby ze względu na możliwość założenia hipoteki i dzięki temu uzyskania kredytu. Korzyści płyną także dla samorządu, który pozbywając się mieszkań, uwalnia się od kosztów ich utrzymania.