O 10 centymetrów rzeka Odra przekraczała stan alarmowy w Nietkowie w Lubuskiem. Powodem jest m.in. spiętrzenie wody na zatorze śryżowym w niżej położonym Połęcku.

Przy obecnym poziomie Odry, w Nietkowie nie ma jeszcze zagrożenia wystąpienia lokalnej powodzi - uspokaja Jarosław Śliwiński, dyrektor wydz. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie.

Z uwagi na ukształtowanie terenu i jego zalewowy charakter, na razie rzeka nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Sytuacja jest stale monitorowana, a odpowiednie służby w pogotowiu - tłumaczy.

W Lubuskiem oczekiwane są lodołamacze, który obecnie pracują na Odrze w okolicach Widuchowej i na jeziorze Dąbie w woj. zachodniopomorskim. Oczyszczenie rzeki z pokrywy lodowej znacznie ułatwi przepływ wody i go przyspieszy.

Stan ostrzegawczy przekroczony jest na Odrze w Słubicach (10 cm). Warta przekracza poziom ostrzegawczy w Gorzowie o 1 cm i Kostrzynie nad Odrą o 8 cm. Nie stanowi to jednak na razie większego zagrożenia dla przyległych do rzeki terenów, gdyż płynie ona w swoim korycie. Warta na całym lubuskim odcinku jest pokryta lodem.