Prawie 6,5 miliona złotych będą kosztowały odprawy dla posłów odchodzących z parlamentu. Każdy z nich otrzyma niemal 30 tysięcy złotych odprawy. Na nowych posłów czekają zaś szkolenia i między innymi nowe tablety, które otrzymają po zaprzysiężeniu. W Kancelarii Sejmu trwają przygotowania do rozpoczęcia VIII kadencji.

Prawie 6,5 miliona złotych będą kosztowały odprawy dla posłów odchodzących z parlamentu. Każdy z nich otrzyma niemal 30 tysięcy złotych odprawy. Na nowych posłów czekają zaś szkolenia i między innymi nowe tablety, które otrzymają po zaprzysiężeniu. W Kancelarii Sejmu trwają przygotowania do rozpoczęcia VIII kadencji.
W Kancelarii Sejmu trwają przygotowania do przyjęcia nowych parlamentarzystów /Paweł Supernak /PAP

Mimo że prezydent nie wyznaczył jeszcze terminu pierwszego posiedzenia wybranego w niedzielę Sejmu, parlament przygotowuje się na przyjęcie nowych posłów. W przyszłym tygodniu, w środę, odbędzie się spotkanie przedstawicieli klubów parlamentarnych z kierownictwem kancelarii, na którym powinny zapaść wstępne decyzje, dotyczące podziału miejsc na sali plenarnej i pomieszczeń, jakimi dysponują poszczególne ugrupowania.

Generalnie nie ma w tej sprawie szczegółowych przepisów, a rozlokowanie posłów na sali plenarnej podczas pierwszego posiedzenia jest sprawą marszałka seniora, który je prowadzi i przydziela miejsca. Kto i gdzie wtedy zasiada jest więc jeszcze konfiguracją wstępną. Prawdopodobnie na pierwszym posiedzeniu kluby zajmą miejsca według porządku od największego do najmniejszego. Oznaczałoby to, że miejsce prawicy zajęłoby PiS, a miejsca najbardziej na lewo przypadłyby kilkunastu posłom PSL.

Ostateczne uzgodnienia prowadzone są już przez kluby pod rządami wybranego na początku kadencji marszałka sejmu, który odpowiada za zapewnienie posłom odpowiednich warunków pracy.

Podziału wymagają też przeznaczone na użytek posłów pokoje biurowe, znajdujące się w całym Sejmie. Zajmowane dotąd przez klub PO pomieszczenia w najbardziej dogodnym i reprezentacyjnym miejscu budynków Sejmu prawdopodobnie przypadną najliczniejszemu w VIII kadencji klubowi Prawa i Sprawiedliwości. Tradycją jest, że np. zajmowany dziś przez Rafała Grupińskiego reprezentacyjny gabinet przypadnie szefowi największego klubu w Sejmie. Podzielone zostaną też przypadające na poszczególne kluby pomieszczenia, przeznaczone do poselskiej pracy.

Faza przedposelska

Także w środę w południe nowi posłowie otrzymają z rąk szefa PKW zaświadczenia o wyborze. Uroczystość odbędzie się w Sali Kolumnowej. W kolejnych dniach odbędzie się podobna ceremonia dla nowo wybranych senatorów.

Dla posłów niemających doświadczenia parlamentarnego (jest takich około 200) już we wtorek ok. godz. 10:00 zacznie się dwudniowe szkolenie. Kancelaria Sejmu przygotowuje je w trzech dziedzinach. Pierwsza obejmuje pozycję ustrojową Sejmu a także ew. przeszkody w objęciu mandatu. Mogą one dotyczyć zakazu łączenia stanowiska ze sprawowaniem innej funkcji. W tej części posłowie powinni też określić, czy zamierzają zostać parlamentarzystami zawodowymi i pobierać za to uposażenie (9 892,30 zł brutto), czy nadal pracować zawodowo, a pobierać jedynie dietę poselską (2 569,53 zł).

Kolejna część szkolenia obejmuje poruszanie się po Sejmie i poznanie zasad jego działania, a także sprawy regulaminowe. W tej części posłowie poznają m.in. swoje uprawnienia socjalne, posłom spoza Warszawy przydzielane są pokoje hotelowe, można też zadeklarować chęć skorzystania z wynajmu mieszkania w stolicy (z ryczałtową dopłatą ze strony Kancelarii Sejmu).

Faza poselska

Kolejną fazą jest faza poselska, która rozpoczyna się z dniem zaprzysiężenia posłów, które odbywa się w dniu pierwszego posiedzenia nowej kadencji Sejmu. Począwszy od tej chwili osoby wybrane zaczynają sprawowanie mandatów. W ich ręce trafią więc np. kupione 3 miesiące temu przez Kancelarię Sejmu nowe iPady Air 2, wyposażone w aplikację, dającą dostęp do sejmowej bazy danych i wewnętrznego obiegu dokumentów. Kancelaria będzie też mogła rozpocząć wyposażanie wskazanych przez posłów biur poselskich, co powinno nastąpić w ciągu miesiąca. Obejmie to zarówno sprzęty biurowe, jak komputery i ich odpowiednią konfigurację.

Faza postposelska

Z Sejmu odchodzi po wyborach 223 posłów. Prawo do odpraw w wysokości trzykrotnego uposażenia miesięcznego ma 215 z nich (pozostali osiągnęli np. wiek emerytalny lub nie korzystają z odpraw z powodu posiadania innych uprawnień). Każdy z nich otrzyma po blisko 30 tysięcy złotych brutto. Razem to 6 milionów 477 tysięcy złotych.

(abs)