"Mówimy o kimś, kto był wielki, kto zostawił po sobie wielkie dzieło i kto żył w sposób niesamowity i charyzmatyczny. Jego wielkość polegała na tym, że on żył Ewangelią. Jego niezwykłość polegała na tym, że gdy mówił do stu tysięcy na Lednicy - porywał sto tysięcy, a jednocześnie był bardzo osobisty dla każdego" - mówił o zmarłym w poniedziałek o. Janie Górze redaktor naczelny miesięcznika "W drodze" o. Roman Bielecki. Podkreślił, że Góra był doskonale znany zarówno osobom wierzącym, jak i niewierzącym. "On naprawdę czuł ludzi młodych oraz ich potrzeby, potrafił ludzi młodych przyciągać i zapalać" - komentował prymas Polski abp Wojciech Polak.

"Mówimy o kimś, kto był wielki, kto zostawił po sobie wielkie dzieło i kto żył w sposób niesamowity i charyzmatyczny. Jego wielkość polegała na tym, że on żył Ewangelią. Jego niezwykłość polegała na tym, że gdy mówił do stu tysięcy na Lednicy - porywał sto tysięcy, a jednocześnie był bardzo osobisty dla każdego" - mówił o zmarłym w poniedziałek o. Janie Górze redaktor naczelny miesięcznika "W drodze" o. Roman Bielecki. Podkreślił,  że Góra był doskonale znany zarówno osobom wierzącym, jak i niewierzącym. "On naprawdę czuł ludzi młodych oraz ich potrzeby, potrafił ludzi młodych przyciągać i zapalać" - komentował prymas Polski abp Wojciech Polak.
O. Jan Góra /PAP/Adam Ciereszko /PAP

Śmierć o. Jana Góry jest wielką stratą dla Kościoła, dla ludzi młodych - powiedział abp Wojciech Polak. Dodał. że o. Góra miał swoje wielkie plany, o których opowiadał mu 12 grudnia podczas spotkania opłatkowego z młodzieżą lednicką. Prosił mnie, abym 4 czerwca 2016 r. na Polach Lednickich otworzył Bramę Miłosierdzia. Nie zdawałem sobie wówczas sprawy, że to będzie nasze ostatnie spotkanie. Ale pozostawiony przez o. Górę testament spełnię - zapewnił.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział PAP, że po śmierci ojca Jana Góry "tracimy jednego z największych i najważniejszych duszpasterzy młodzieży naszego czasu".

Jan Góra urodził się 8 lutego 1948 roku w Prudniku koło Opola. Był duszpasterzem akademickim, rekolekcjonistą, twórcą i animatorem ośrodków duszpasterskich na Jamnej, w Hermanicach i nad Lednicą. Twórca Domu Jana Pawła II nad Lednicą. Był też autorem kilkunastu książek i licznych felietonów.

W 1966 roku wstąpił do zakonu dominikanów. Studiował w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Ojców Dominikanów w Krakowie, gdzie w 1972 roku złożył śluby wieczyste, a w 1974 roku przyjął święceni kapłańskie. W 1981 roku uzyskał tytuł doktora teologii. Był duszpasterzem młodzieży szkół średnich w Poznaniu, potem duszpasterzem akademickim.

W 1997 roku po raz pierwszy zaprosił młodzież na Lednicę koło Gniezna. Każdego roku w spotkaniach młodych Lednica 2000 uczestniczyło od kilkudziesięciu do ponad 150 tysięcy pielgrzymów z Polski i zagranicy.  Przez 19 lat istnienia Spotkania Młodych zgromadziły nad Polach Lednickich ponad 1,8 mln uczestników.

W 2003 roku o. Góra został uhonorowany Nagrodą Wielkiej Pieczęci Miasta Poznania, w 2007 roku został Honorowym Obywatelem Miasta Poznania. W 2011 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.