Były minister sprawiedliwości i poseł PO Krzysztof Kwiatkowski został w piątek powołany przez Sejm na nowego prezesa Najwyższej Izby Kontroli. Podniesienie autorytetu NIK i ukierunkowanie kontroli na projekty z wykorzystaniem środków z UE - to priorytety Kwiatkowskiego.

Poseł PO był jedynym kandydatem na to stanowisko. Za Kwiatkowskim głosowało 268 posłów z PO, PSL i SLD. Przeciw było 138, głównie z PiS, a 39 - przede wszystkim z RP - się wstrzymało. Bezwzględna większość, konieczna do wyboru Kwiatkowskiego, wynosiła 223 głosów.

Cieszę się, że prezesem Najwyższej Izby Kontroli będzie ktoś, do kogo wszyscy - nie tylko ja - możemy mieć zaufanie, że jest człowiekiem uczciwym - komentował po głosowaniu premier Donald Tusk. Obserwowałem Krzysztofa Kwiatkowskiego od - nie powiem, że od małego - ale od czasów, kiedy jako bardzo młody człowiek angażował się i zawsze po takiej fajnej stronie; nie miałem nigdy żadnej wątpliwości, że ma wyjątkowo czyste serce i jasny umysł - mówił dziennikarzom szef rządu.

Do swoich priorytetów na funkcji prezesa NIK Kwiatkowski zaliczył w piątek w TVP Info podniesienie autorytetu NIK i zogniskowanie kontroli na najważniejszych obszarach, "obarczonych największym ryzykiem". Wśród nich wymienił "największe przetargi dotyczące projektów informatycznych, infrastrukturalnych, tych z wykorzystaniem funduszy europejskich". Zaznaczył też, że NIK powinien podejmować dialog z podmiotem kontrolowanym i wyciągać wnioski systemowe z kontroli.

Wcześniej PiS protestowało przeciwko wyborowi prezesa NIK już na tym posiedzeniu Sejmu. Partia ta chciała zająć się kandydaturą Kwiatkowskiego w sierpniu, gdy Sejm zbierze się po wakacjach. Według PiS nie ma powodu do pośpiechu, bo kadencja odchodzącego prezesa NIK Jacka Jezierskiego kończy się pod koniec sierpnia.

Kwiatkowski po głosowaniu podziękował posłom, którzy poparli jego kandydaturę za okazane zaufanie. Cieszę się w sposób szczególny z jednej rzeczy, że kiedy wczoraj, na (posiedzeniu) komisji kontroli państwowej przedstawiałem swoją wizję funkcjonowania NIK, to ci, którzy na co dzień mają kontakt z Izbą, najlepiej znają specyfikę jej funkcjonowania, jednogłośnie udzieli poparcie tej wizji - polityk PO w rozmowie z dziennikarzami.

Zwrócił uwagę, że formalne gwarancje niezależności politycznej prezesa NIK zawarte są w ustawie o Najwyższej Izbie Kontroli. Chodzi m.in. o obowiązek złożenia mandatu poselskiego i legitymacji partyjnej. Kwiatkowski już wcześniej zapowiadał, że zrzeknie się mandatu, a także zrezygnuje z członkostwa w PO.

Nowy prezes skończył prawo

Kwiatkowski ma 42 lata, jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1997-2001 był osobistym sekretarzem premiera Jerzego Buzka. W latach 2002-6 wiceprezydentem Zgierza, odpowiedzialnym m.in. za budżet i inwestycje miejskie. W latach 2006-7 był wiceprzewodniczącym sejmiku województwa łódzkiego, a w okresie 2007-11 senatorem (kierował senacką komisją ustawodawczą).

Od lutego do października 2009 roku był sekretarzem stanu, a następnie do października 2011 roku ministrem sprawiedliwości, ostatnim, który był jednocześnie prokuratorem generalnym (do końca marca 2010). Od 2011 roku jest posłem i przewodniczącym sejmowej komisji kodyfikacyjnej.

Kadencja obecnego szefa NIK Jacka Jezierskiego upłynie 22 sierpnia.

Prezes NIK powoływany jest przez Sejm, za zgodą Senatu, na sześcioletnią kadencję. Senat podejmuje uchwałę w sprawie powołania prezesa NIK w ciągu miesiąca od dnia otrzymania uchwały Sejmu. Niepodjęcie uchwały w tym terminie oznacza wyrażenie zgody przez Senat. Gdyby Senat odmówił zgody na powołanie prezesa, Sejm wybiera na to stanowisko inną osobę. Po zaakceptowaniu przez Senat, prezes NIK składa przysięgę przed Sejmem.

Według konstytucji Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi.

(jad)