„15 kwietnia prezydent Andrzej Duda zainauguruje prace Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta RP; powoła szefa Biura, a także wchodzące w jego skład Kolegium Prezydenta RP ds. Polityki Międzynarodowej” - poinformował prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Jak zaznaczył prezydencki minister, będzie to "realizacja prezydenckiej zapowiedzi dotyczącej wzmocnienia organizacyjnie i instytucjonalnie tej części prezydenckie administracji, która odpowiada za zadania z zakresu polityki międzynarodowej".

Podchodzimy do realizacji tej zapowiedzi w sposób projektowy, zadaniowy, a nie stricte biurokratyczny, w związku z tym nie zaczynamy od siedziby czy sprzętu. Biuro powstaje z przekształcenia Biura Spraw Zagranicznych, funkcjonującego dotąd w prezydenckiej kancelarii i będzie samodzielną częścią w ramach Kancelarii Prezydenta RP - powiedział Szczerski.

Jak zaznaczył, na czele Biura Polityki Międzynarodowej będzie stał - na wzór Biura Bezpieczeństwa Narodowego - szef Biura w randze sekretarza stanu, który będzie wchodził w skład kierownictwa Kancelarii Prezydenta.

Powstanie też kolegium eksperckie

W ramach Biura Polityki Międzynarodowej powstanie m.in. Sekretariat do spraw Trójmorza - jako osobny zespół zajmujący się koordynowaniem spraw dotyczących Inicjatywy Trójmorza - poinformował prezydencki minister.

Jak zaznaczył, w ramach zmian dotyczących polityki międzynarodowej, prezydent powoła też Kolegium Prezydenta RP ds. Polityki Międzynarodowej, "czyli kolegialny organ doradczy prezydenta, który będzie funkcjonował przy Biurze Polityki Międzynarodowej". Szczerski podkreślił, że Kolegium nie będzie miało charakteru partyjnego czy politycznego, tylko ekspercki i doradczy.

W skład Kolegium wejdą szefowie wszystkich państwowych instytutów analitycznych, zajmujących się polityką międzynarodową, czyli Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Ośrodka Studiów Wschodnich, Instytutu Zachodniego i Instytutu Europy Środkowej, a także eksperci z ośrodków akademickich z całej Polski oraz nestorzy polskiej myśli międzynarodowej - powiedział Szczerski. Praca w Kolegium będzie miała charakter społeczny, nie etatowy.

15 kwietnia w dniu inauguracji Biura Polityki Międzynarodowej prezydent powoła szefa Biura, a także - o ile pozwolą warunki epidemiczne - odbędzie się inauguracyjne posiedzenie Kolegium Prezydenta RP ds. Polityki Międzynarodowej.

Prezydent wyznaczy przedstawicieli, możliwe misje zagraniczne

Według informacji PAP, "żelaznym kandydatem" na szefa Biura Polityki Międzynarodowej jest Szczerski.

W Biurze Polityki Międzynarodowej będzie działał też zespół polityczny, który - jak zaznaczył Szczerski - będzie koordynował komunikację publiczną, kontakty między instytucjami.

Wkrótce po inauguracji prac Biura - jak zapowiedział prezydencki minister - rozpoczną się "rozmowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych na temat porozumienia międzyinstytucjonalnego między Kancelarią Prezydenta RP i MSZ, dotyczącego prac Biura Polityki Międzynarodowej".

Jak zaznaczył Szczerski, Biuro zostanie "wzmocnione przez pracowników delegowanych z MSZ". Możliwość taką wprowadziła - przypomniał prezydencki minister - niedawno uchwalona przez Sejm ustawa o Służbie Zagranicznej.

Kolejną kwestią, która zostanie uregulowana w porozumieniu KPRP z MSZ, będzie uregulowanie instytucji "specjalnych przedstawicieli prezydenta RP". Instytucja taka została wprowadzona w niedawno uchwalonej ustawie o Służbie Zagranicznej. Szczerski powiedział, że niekoniecznie będą to osoby pełniące swoje obowiązki za granicą, jak to jest w przypadku ambasadorów.

Specjalni przedstawiciele prezydenta, to będą osoby wyposażone przez prezydenta w pełnomocnictwa w związku ze specjalną misją, która może wiązać się z wyjazdem zagranicznych, na przykład w sytuacji takiej, jak obecna, dotycząca Polaków na Białorusi - mówił Szczerski. Zaznaczył, że mogą to być też pełnomocnictwa, które będą miały charakter trwały, jak na przykład specjalny przedstawiciel prezydenta ds. polityki klimatycznej.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Antypisowski billboard na Białorusi. Kto za tym stoi?