Poziom opieki w prywatnych przedszkolach w Małopolsce nie zawsze dorównuje wysokości czesnego, dochodzącego do 800 zł miesięcznie - ustalili wizytatorzy z małopolskiego kuratorium. O wynikach poinformował "Dziennik Polski". Na 39 skontrolowanych placówek tylko w 12 nie stwierdzono żadnych uchybień.

W niemal połowie skontrolowanych małopolskich przedszkoli byli zatrudniani nauczyciele bez odpowiednich kwalifikacji. Tymczasem zdaniem wizytatorów, takie osoby nie mają odpowiedniej wiedzy z psychologii rozwoju dziecka, ani tzw. świadomości pedagogicznej, co utrudnia im wspieranie rozwoju maluchów.

Ponadto wiele przedszkoli nie ma odpowiedniej bazy dydaktycznej, której skompletowanie wiąże się co prawda ze sporymi wydatkami, ale bez której nie można myśleć o realizacji podstawy programowej. W trzynastu placówkach wizytatorzy zauważyli, że dzieci przebywają w zbyt licznych grupach.