Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest pierwszym i najdawniejszym świętem w Kościele Katolickim, obchodzonym już w czasach apostolskich. W tym dniu katolicy świętują zmartwychwstanie Jezusa.

Symbolicznym tego wyrazem jest świętowanie przez chrześcijan niedzieli jako Dies Dominica (Dzień Pański) co uwydatnia słowiańska nazwa niedzieli jako Woskriesienije (Zmartwychwstanie).

Wielkanoc jest świętem ruchomym (obchodzonym w pierwszą niedzielę po wiosennej pełni księżyca) i jest główną uroczystością roku liturgicznego, od której oblicza się kalendarz najważniejszych świąt kościelnych, jak: Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego i inne.

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu  - 8:30

Archikatedra Łódzka - 9:00

Archikatedra Warszawska - 11:00

Kościół św. Mikołaja w Gdańsku - 19:30

Kościół św. Jacka w Warszawie - 21:30