Zmarł Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny w Instytucie Nauk Politycznych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był także kierownikiem Katedry Współczesnych Doktryn Politycznych.

Profesor Kozub-Ciembroniewicz koncentrował swoje badania wokół doktryn prawno-politycznych Włoch, Austrii oraz Niemiec.

Był przewodniczącym Grupy Polskiej Instituto per la Storia del Risorgimento Italiano, a także przewodniczącym Rady Naukowej Centrum Badań Holokaustu na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politycznych w UJ.

Od 2008 roku pełnił również funkcję Prezesa Klubu Chrześcijan i Żydów "Przymierze".