Rząd przyjął uchwałę umożliwiającą podwyższenie świadczenia pielęgnacyjnego dla rodzica, który rezygnuje z pracy, by zajmować się niepełnosprawnym dzieckiem. Od 1 maja ma ono wynieść 1000 zł netto. Uchwała dotyczy przeniesienia środków z planu na remonty i budowę dróg lokalnych. Jak stwierdził premier, to ostateczna oferta.

Rząd zgodził się na podwyższenie świadczeń pielęgnacyjnych i wygospodarował na to środki; projekt ustawy ma trafić do Sejmu jako komisyjny, by skrócić ścieżkę legislacyjną - mówi minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.
 
Jak poinformował Kosiniak-Kamysz na konferencji po posiedzeniu rządu, rozmawiał już na ten temat z przewodniczącym komisji polityki społecznej i rodziny Sławomirem Piechotą i ustalono, że posiedzenie komisji odbędzie się jutro o godz. 12.  

Według niego, jeśli posłowie zaakceptują projekt jako własny, jest możliwość rozpatrzenia go na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Pani marszałek Ewa Kopacz deklarowała, że jest taka możliwość - powiedział minister.  

Koszty wprowadzania tych zmian w tym roku to 180 mln zł. To jest to przesunięcie z funduszu drogowego. W 2015 r. 865 mln zł, w 2016 r. - ponad miliard zł - przypomniał minister.

Donald Tusk podkreślił, że jest to maksimum tego, co rząd obecnie może zrobić. Według premiera, projekt jest "bardzo daleko idący". Bardzo skracający, w porównaniu do naszych zobowiązań i zapowiedzi, proces dochodzenia do płacy minimalnej - powiedział premier. Jak tłumaczył, rząd zdania nie zmieni, bo nie ma możliwości innych przesunięć w budżecie.

Nie dlatego, żebyśmy byli za przesadnie usztywnieni, no bo poszedłem do nich, rozmawiałem, skorygowaliśmy swoje stanowisko, to jest efekt tych negocjacji, ale uczciwie i otwarcie mówimy: to jest maksimum tego, co możemy w tej chwili zrobić, to jest i tak bardzo poważny krok i żadnych innych przesunięć w budżecie nie widzimy - mówił premier.

Obecnie rodzic, który opiekuje się niepełnosprawnym dzieckiem w domu, otrzymuje 820 zł. Warunkiem pobierania świadczenia jest rezygnacja z zatrudnienia. Dodatkowo może liczyć na 153 zł zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko i korzystać z niektórych świadczeń z opieki społecznej. Zgodnie z zapowiedziami świadczenie to od 1 maja ma wynieść 1000 zł na rękę, od 1 stycznia 2015 r. - 1200 zł netto a od 1 stycznia 2016 r. - wartości płacy minimalnej.  

W Sejmie od siedmiu dni trwa protest rodziców dzieci niepełnosprawnych. Domagają się m.in. podwyższenia świadczenia pielęgnacyjnego, ale od razu do poziomu płacy minimalnej. W sobotę rozmawiając z nimi, premier Donald Tusk podkreślił, że na chwilę obecną taki wzrost nie jest możliwy.

Opiekunowie dorosłych niepełnosprawnych dostaną zaległe pieniądze

Przypomniał, że jeśli chodzi o opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych, to rząd we wtorek podjął też decyzję o zwrocie należnych im zasiłków. Gdy otrzymamy uzasadnienie dla werdyktu Trybunału Konstytucyjnego, będziemy gotowi do pracy w taki sposób, aby znaleźć docelowe rozwiązanie także dla tej grupy - zapowiedział Tusk.

Chodzi o projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych realizujący grudniowy wyrok TK. Zgodnie z nim opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy 1 lipca 2013 r. utracili prawo do świadczeń pielęgnacyjnych, na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy o świadczeniach rodzinnych otrzymają zwrot zasiłków. Będą one wypłacane wraz z  ustawowymi odsetkami. Według szacunków, będzie to wartość ok. 5 tys. zł. Rozwiązanie to obejmie 117 tys. opiekunów osób niepełnosprawnych.

Jak wyjaśniał minister pracy, pieniądze na wypłatę mają pochodzić w największej części z rezerwy MPiPS - ponad 1 mld zł, a "częściowo z rezerwy na klęski żywiołowe, z rezerwy dotyczącej zmian systemowych oraz promocji biopaliw".

Zasiłek dla opiekuna, w wysokości 520 zł miesięcznie, będzie przysługiwał za okres od 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia ustawy w życie. Na wypłatę mogą liczyć osoby, które spełniały warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych obowiązującej 31 grudnia 2012 r. Zasiłek będzie również przysługiwał po wejściu ustawy w życie, jeśli opiekun spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego, które są wskazane w przepisach ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym przed nowelizacją.

Zasiłek dla opiekuna będzie przyznawany na wniosek, który może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie. Organ, który wypłacał świadczenie pielęgnacyjne, będzie musiał w ciągu 14 dni od wejścia w życie tej regulacji poinformować osoby, którym prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wygasło, o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku.

(mpw)