Nowym szefem Narodowego Funduszu Zdrowia został Jacek Paszkiewicz, który był dotąd zastępcą dyrektora do spraw medycznych w mazowieckim oddziale NFZ.

Paszkiewicz jest lekarzem, doktorem nauk medycznych, absolwentem studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie w zakresie zarządzanie funduszami ubezpieczeń zdrowotnych.

Być może jest on ostatnim prezesem NFZ, bo minister zdrowia zapowiada stopniową likwidację Funduszu i zastąpienie go kilkoma konkurującymi ze sobą funduszami publicznymi.

Minister zdrowia Ewa Kopacz zwróciła się do pełniącego obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wstrzymanie - do czasu wyboru nowego szefa NFZ - wszystkich decyzji finansowych, a zwłaszcza tych dotyczących nadwykonania kontraktów. czytaj więcej

Paszkiewicz będzie musiał zmierzyć się z bieżącymi problemami NFZ, w tym kontraktowaniem usług na świadczenia medyczne, które rozpoczęło się w listopadzie i w niektórych regionach przebiega z kłopotami.

Jest też kwestia świadczeń medycznych, udzielonych przez szpitale poza limitem, za które NFZ jeszcze nie zapłacił. Minister zdrowia chce, by NFZ wstrzymał ugody i skontrolował, czy są one przeprowadzane w sposób celowy, legalny i rzetelny.