Już tylko do północy można wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym. Jest to obowiązkowe, a odmowa udziału wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł.

Infolinia spisowa działa. Dzwoni na nią jednak tak dużo ludzi, że pojawia się komunikat, jakby nikt nie odbierał - przekazał PAP wydział prasowy Głównego Urzędu Statystycznego.

GUS prosi telefonujących, którzy nie mogą się dodzwonić, aby rozłączyli się i po chwili ponownie spróbowali. 

Infolinia spisowa ma numer: 22 279 99 99. Internetowa aplikacja spisowa dostępna przez strony GUS działa normalnie.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021: O co chodzi?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r. Taki spis odbywa się raz na 10 lat. Dotyczy każdej osoby mieszkającej stale bądź czasowo, na terenie Polski. Jest obowiązkowy.

Jak wyjaśnia GUS, spisowi podlegają "osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami na terenie Polski oraz osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania". Podlegają mu także "mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami".

Spis jest realizowany następującymi metodą samospisu internetowego (CAWI), uzupełniająco metodą wywiadu telefonicznego (CATI) oraz metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI).

Jaki jest zakres pytań?

Zakres informacji zbieranych w spisie to m.in. charakterystyka demograficzna, aktywność ekonomiczna, poziom wykształcenia, migracje, charakterystyka etniczno-kulturowa czy zasoby mieszkaniowe.

W formularzu spisowym nie ma pytań dotyczących zarobków, dochodów czy stanu majątkowego.

Dokładna lista pytań spisowych również dostępna jest na stronie https://spis.gov.pl/ w dedykowanej zakładce.

Kary za odmowę i podanie nieprawdy

Odmowa wzięcia udziału w spisie wiąże się z karą w wysokości do 5 tys. zł. Podanie nieprawdziwych informacji grozi karą do dwóch lat pozbawienia wolności.

Pierwsze wyniki spisu powszechnego zostaną ogłoszone w styczniu 2022 r.