​Prezydenturę Andrzeja Dudy pozytywnie ocenia 56 proc. badanych - to 5 punktów procentowych więcej niż w marcu. Negatywnie ocenia go 35 proc. ankietowanych. Oceny pracy Sejmu i Senatu pozostają stabilne, przeważają oceny negatywne - wynika z nowego sondażu CBOS.

Tylko 9 proc. respondentów nie ma jednoznacznej opinii na temat sprawowania przez Andrzeja Dudę urzędu prezydenta. Od marca grupa ta zmniejszyła się o 2 punkty procentowe.

W sondażu zapytano także o pracę posłów i senatorów. Niezadowolenie w sprawie pierwszej grupy deklaruje 64 proc. badanych, natomiast drugiej - 50 proc. W obu przypadkach oznacza to spadek ocen negatywnych parlamentu od marca o 1 punkt procentowy.

Działalność Sejmu dobrze ocenia jedna czwarta obywateli - 24 proc. (od marca wzrost o 3 punkty procentowe), a 26 proc. dobrze wypowiada się o funkcjonowaniu Senatu (wzrost o 2 punkty).

12 proc. badanych nie ma wyrobionego zdania na temat pracy Sejmu (spadek o 2 punkty procentowe), a 24 proc. (spadek o 1 punkt procentowy) nie ma opinii na temat działalności Senatu.

Sondaż przeprowadzono w dniach 30 marca - 6 kwietnia 2017 roku na liczącej 1075 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

(łł)