Przypominamy, że Chorwacja znajduje się poza strefą Schengen, co oznacza, że przy przekraczaniu granicy państwowej wjeżdżający podlegają kontroli granicznej – pisze na swojej stronie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Do tej informacji dołączono nietypową grafikę.

"Wjazd do Chorwacji możliwy jest wyłącznie na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Obowiązek ten dotyczy nawet najmłodszych podróżnych. Żaden inny dokument, ani zaświadczenie, nie może zastąpić ww. dokumentów podróży" - czytamy w komunikacie na stronie MSZ.

Ministerstwo zwraca uwagę, że przez to, że Chorwacja jest członkiem Unii Europejskiej, ale nie należy do strefy Schengen, co oznacza, że na jej granicach prowadzone są kontrole dokumentów.

Przy tym opublikowano nietypową grafikę - z paszportem Polsatu. "Paszport Polsatu" to nazwa akcji marketingowej prowadzonej przez Polsat w drugiej połowie lat. 90. W ramach kampanii do osób w całym kraju wysłano 13 mln egz. "paszportów" - dokumenty w formie książeczkowej. Każdy z paszportów brał udział w loterii.


Do sytuacji odniesiono się na portalu  Polsatnews.pl. "Nie wiemy, czy rzeczywiście ktoś próbował wcześniej w taki sposób przekroczyć granicę - okazując "nasz" Paszport. Zwróciliśmy się w tej sprawie do MSZ z prośbą o komentarz" - napisano.