Monitorowanie egzaminów to jedna z propozycji zmian w sprawdzianach na zakończenie szkoły podstawowej, egzaminach gimnazjalnych i maturalnych, które ogłosiła minister Katarzyna Hall. Inne proponowane innowacje to usunięcie z egzaminu dojrzałości ustnej prezentacji z języka polskiego.

Nowe testy mają być układane tak, by po każdym etapie edukacji przede wszystkim sprawdzane były wiedza i umiejętności uczniów z języka polskiego, obcego i matematyki. Pytania z tych przedmiotów na sprawdzianie, egzaminie gimnazjalnym i na maturze mają mieć podobną formę.

Ci, co układają program, ci, co oczekują stopnia wiedzy, najczęściej są oderwani od realiów szkoły - tak ministerialne pomysły komentuje dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie Zbigniew Jakuszko. Posłuchaj: