1,8 mld złotych - zwrotu tych pieniędzy samorząd Mazowsza żąda od ministra finansów. Chodzi o janosikowe nadpłacane przez 8 lat. To żądanie to efekt wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który w marcu orzekł, że przepis dotyczący janosikowego, płaconego przez województwa jest częściowo niezgodny z konstytucją. Trybunał dał na zmianę tego przepisu 18 miesięcy.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego władze Mazowsza poszły do sądu. Ten wyliczył, że województwo nie powinno oddawać więcej niż 30 procent swoich dochodów podatkowych. Te przez 8 lat wyniosły 13 miliardów. Mazowsze wyliczyło więc, że powinno oddać maksymalnie 4 miliardy - zapłaciło 5 miliardów 800 milionów złotych. Stąd różnica. 

Ministerstwo łatwo tych pieniędzy na pewno nie odda. Resort już złożył do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjne od wrześniowych wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie janosikowego. WSA uchylił wtedy decyzje ministra finansów, które zobowiązywały województwo mazowieckie do zapłaty zaległych czterech ostatnich miesięcznych rat janosikowego za 2013 r. W sumie chodziło o mniej więcej 170 mln zł.  

WSA powołał się wtedy na wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Orzekł, że choć przepisy o zasadach janosikowego jeszcze obowiązują, to sąd rozstrzygając w konkretnej sprawie, nie musi już ich stosować.

Według WSA, aby województwo mogło sprostać stawianym mu wymogom, 70 proc. dochodów powinno zostawić sobie, a 30 proc. przekazać na janosikowe. Tymczasem w 2010 r. samorząd wpłacił aż 63 proc. dochodów podatkowych, a w 2013 r. ta wielkość przekroczyła 48 proc. dochodów z PIT i CIT (w latach 2011-2013 spadły one o ponad 207 mln zł).

Ubiegłoroczne dochody podatkowe województwa mazowieckiego wyniosły ok. 1,38 mld zł, podczas gdy janosikowe wyniosło ok. 650 mln zł. Stosując wyliczenie WSA, wpłaty z tytułu janosikowego powinny wynieść ok. 410 mln zł.

Janosikowe to system subwencji, który polega na przekazywaniu przez bogatsze samorządy części dochodów na rzecz biedniejszych. Największym płatnikiem janosikowego jest właśnie województwo mazowieckie.

(pj)