Andrzej Lepper prawomocnie skazany na 25 tysięcy złotych grzywny za wysypanie w 2002 roku zboża na tory w Warszawie. Stołeczny Sąd Apelacyjny oddalił apelację szefa Samoobrony i dwóch byłych posłów partii - Krzysztofa Filipka i Alfreda Budnera, którzy muszą zapłacić po 5 tysięcy złotych grzywny.

W lipcu 2008 roku Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał polityków za zniszczenie zboża, sprowadzonego z Niemiec przez byłego posła PSL i przedsiębiorcę, Zbigniewa Komorowskiego.