Nagrywanie na wideo wszystkich zakupów alkoholowych – to nowy pomysł Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na walkę z alkoholizmem wśród młodocianych. Nowa idea znalazła już swoich zwolenników w Sejmie.

Na pomysł najszybciej zareagowali konsumenci, pytając o to, kto wymyślił tak nieracjonalny pomysł:

Celem pomysłu ma być ściganie tych, którzy sprzedają alkohol nieletnim, a tym samym ograniczenie spożycia napojów wyskokowych wśród młodzieży. Te dobre intencje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych znalazły uznanie w oczach przewodniczącego komisji „Przyjazne Państwo” Mirosława Sekuły z liberalnej Platformy. Sprawa połączyła jednak nawet koalicję z opozycją:

Na większe sejmowe poparcie projekt zatem nie może liczyć.