W środę do Sejmu wpłynął przygotowany przez Kukiz'15 projekt tzw. ustawy antykorupcyjnej, pod którym oprócz posłów wnioskodawców podpisali się też posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz koła Polskie Sprawy. "Widać, że prezes dotrzymuje słowa i ustawa pojawiła się zgodnie z naszą umową" - powiedział PAP Paweł Kukiz. Jak dodał, będzie "w pełni zadowolony, jak podpis pod nią złoży prezydent, a ustawa wejdzie w życie".

Rzeczniczka PiS Anita Czerwińska w rozmowie z PAP zapewniła, że kwestia przejrzystości życia publicznego i podejmowania wszelkich działań, by skutecznie wyeliminować korupcję z życia publicznego jest wspólnym celem zarówno dla Prawa i Sprawiedliwości jak i Kukiz'15. W tej kwestii myślimy podobnie, ta sprawa nas łączy - powiedziała. Wspólne złożenie tego projektu do laski marszałkowskiej, to efekt wielu konstruktywnych spotkań i rozmów o Polsce przeprowadzonych pomiędzy prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim i szefem Kukiz'15 Pawłem Kukizem - dodała.

Czerwińska: To pierwszy wspólny projekt

Czerwińska wyraziła nadzieję na kolejne wspólne inicjatywy legislacyjne. To pierwszy wspólny projekt, ale mamy nadzieję, że będą kolejne projekty dzięki którym będziemy dalej naprawiać funkcjonowanie państwa w wielu obszarach. Jeśli są parlamentarzyści spoza Zjednoczonej Prawicy, którzy konstruktywnie chcą w tym procesie uczestniczyć i mieć na niego wpływ, to należy się tylko cieszyć i przyjąć to z uznaniem - powiedziała rzeczniczka PiS.

W poniedziałek lider Kukiz'15 Paweł Kukiz potwierdził wcześniejsze informacje PAP o podpisaniu umowy o współpracy programowej z PiS. Szczegóły porozumienia mają zostać przedstawione w najbliższym czasie.

Co zawiera projekt ustawy?

W projekcie ustawy antykorupcyjnej zakładane są zmiany m.in. w Kodeksie karnym, ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawie o partiach politycznych, ustawie o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne i ustawie o finansach publicznych

Projekt przewiduje m.in. że osoby skazane za określone przestępstwa korupcyjne mogą być pozbawione praw publicznych, a sąd będzie musiał orzec wobec osób skazanych za przestępstwa korupcyjne zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk albo wykonywania wszelkich lub określonych zawodów lub wykonywania wszelkiej lub określonej pracy w organach i instytucjach państwowych i samorządu terytorialnego, a także w spółkach prawa handlowego, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiadają co najmniej 10 proc. akcji lub udziałów.

Projekt zakazuje też łączenia wykonywania pracy w takich spółkach z wykonywaniem mandatu posła i senatora oraz ze sprawowaniem funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta miasta. Ten przepis miałby jednak nie objąć osób, które uzyskały mandat w parlamencie lub funkcję w samorządzie przed wejściem w życie ustawy.

Ponadto projektowane jest m.in. wprowadzenie obowiązku prowadzenia i aktualizowania przez każdą partię polityczną rejestru wpłat oraz rejestr umów. "Oba rejestry będą prowadzone w formie elektronicznej i będą niezwłocznie aktualizowane i publikowane w BIP, dzięki czemu każdy zainteresowany będzie mógł się z nimi zapoznać" - podkreślono w uzasadnieniu projektu. Projektowana ustawa miałaby wejść w życie 1 stycznia 2022 r.